Samenvatting

De laatste reis van Stef Lichtveld is zowel een reisverslag als een apocalyptische thriller, maar vooral een zelfportret van de schrijver. Tijdens een voetreis over de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella denkt de hoofdpersoon na over zijn persoonlijke geschiedenis en hoe die verbonden is met die van zijn familie in het bijzonder en die van de mensheid in het algemeen.

Hij filosofeert over de vrije wil en de invloeden van erfelijkheid en opvoeding op de persoonlijkheid teneinde een verklaring te vinden voor zijn onvermogen om blijvende relaties aan te gaan. Daarbij realiseert hij zich maar al te goed dat hij vooral bezig is om een verhaal te spinnen over zijn getroebleerde levensloop.

In het eerste deel, De weg van Jago, wordt de reis door zijn eigen verleden gevoed door de geschiedenis van het Franse landschap waar hij doorheen loopt, met zijn vele Romeinse ruïnes, Romaanse kerken, vervallen kloosters en landelijke kasteeltjes. Het verhaal dat Stef over zichzelf construeert begint met de evolutionaire wortels van de mens en de geschiedenis van menselijke beschavingen. Hij graaft in de psychologie van relaties, mijmert over de mythe van de zestiger jaren en overpeinst de dwingende invloed van de taal op ons bewustzijn en denken.

In deel twee, De schat van Eleanor, wordt Stef ingehaald door onheilspellende ontwikkelingen in het heden. Hij trekt op met een reisgenoot die in de ban is van een opwindend verhaal dat hij weet te weven in de hiaten van de middeleeuwse geschiedenis. Samen reizen ze over het Centrale Massief en vinden steeds meer aanwijzingen voor het mysterie dat ze proberen te ontrafelen.

In De Verloren Berg, dat het derde deel van de reis beschrijft, verlaat Stef de pelgrimsroute en fantaseert over de toekomst van de mensheid. Maar hij keert ook terug naar het verhaal over zijn eigen leven. Hij breit een aantal psychologische draadjes die tijdens de reis zijn blootgelegd aan elkaar om tot een nieuw, allesomvattend inzicht over zijn leven te komen. Bij elkaar vormen ze een rode streng die over meerdere generaties gesponnen is en uiteindelijk heeft geresulteerd in zijn geregistreerde donorschap en de kinderen die daaruit voortgekomen zijn. Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor die kinderen.