Meest recent

Virtuele reconstructie Antikythera mechanisme

admin – 4 februari 2010

- Onderzoekers zijn erin geslaagd om een astronomische klok van vòòr onze jaartelling te reconstrueren. De resten van het mechanisme werden in 1900 nabij Rhodos aangetroffen in een scheepswrak uit de antieke tijd. De roestige klomp koper lag lange tijd onopgemerkt in een museum in Athene. Kennislink Mogi

» Meer »

Einstein grootste fysicus

admin – 24 oktober 2009

-

» Meer »

Aminozuur aangetroffen op komeet

admin – 18 augustus 2009

Op de komeet Wild 2 hebben onderzoekers van NASA het aminozuur Glycine gevonden. Aminozuren spelen een grote rol bij de vorming van eiwitten, de bouwstenen van het leven. De vondst werd gedaan in stof van de komeet dat door de ruimtesonde Stardust werd gevangen en naar de Aarde gebracht. Volkskrant NASA New Scientist

» Meer »

‘Nederlandse’ Neanderthaler in zee gevonden

admin – 15 juni 2009

Op de storthoop van een Zeeuws bedrijf dat schelpen verwerkt is een schedelfragment van een Neanderthaler gevonden. Deze eerste Nederlandse Neanderthaler is tevens het eerste menselijk fossiel dat uit zee afkomstig is. Het gekleurde stukje werd gevonden in de Noordzee en is hier gemonteerd in een Franse Neanderthalerschedel. [Afbeelding: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, […]

» Meer »

Ontstaan RNA verklaard

admin – 16 mei 2009

Het tijdschrift Nature heeft een artikel gepubliceerd waarin Britse onderzoekers beschrijven hoe RNA kan zijn ontstaan in omstandigheden zoals die zich op de jonge aarde voordeden. De scheikundigen hebben ontdekt hoe de drie chemische onderdelen – een base, een suiker en een fosfaat – van het RNA-molecuul zich kunnen binden tot een eenheid die genetische […]

» Meer »

Evolutionaire robotica

admin – 13 mei 2009

- Wetenschappers laten een robotbreinen evolueren volgens principes uit de biologische evolutie. Een nieuwe generatie onderzoekers geeft een robotbrein een hoeveelheid elementaire informatie om waar te nemen, te communiceren en bepaalde handelingen te verrichten. Daarmee wordt een leerproces van trial & error op gang gebracht waarbij het equivalent van een biologisch neuraal netwerk kan ontstaan. […]

» Meer »

Evolutiekunde

admin – 17 februari 2009

Columnist Jelle Reumer pleit in het Volkskrant Kenniscafé voor de introductie van de term ‘evolutiekunde’ ter vervanging van de begrippen evolutietheorie en evolutieleer. De gangbare terminologie laat volgens Reumer te veel ruimte voor de misvatting dat de evolutie niet gefundeerd is op wetenschappelijke inzichten. Met ‘evolutiekunde’ wordt de evolutie opgenomen in het rijtje van wiskunde, […]

» Meer »

Naar Mars met Google Earth

admin – 12 februari 2009

- De nieuwste versie van Google Earth biedt de mogelijkheid om een bezoekje aan Mars te brengen. Veel details van Rode Planeet kunnen dankzij satellietopnames van dichtbij bekeken worden. Met Google Earth 5 kan je ook in de tijd reizen en de bodem van de oceanen bezoeken. Download Tour

» Meer »

De evolutietheorie: een samenvatting

admin – 12 februari 2009

Op de website van Kennislink een beknopt overzicht van Darwin’s ‘gevaarlijke idee’, de evolutietheorie. Met veel links.

» Meer »

Zeven misverstanden over de evolutietheorie

Lilliput – 4 januari 2009

- Filosoof Bas Haring schetst aan het begin van het Darwinjaar de zeven grootste misverstanden over de evolutietheorie die honderdvijftig jaar geleden, in 1859, werd gepubliceerd. Volkskrant

» Meer »

Water op de maan

Lilliput – 24 december 2008

- Er is hoogstwaarschijnlijk voldoende water op de maan om een permanente basis mogelijk te maken. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Durham uit analyse van de gegevens die zijn geregistreerd door de Lunar Prospector. De aanwezigheid van water neemt een belangrijk obstakel weg voor een langdurig verblijf op de aardsatteliet. Kennislink

» Meer »

Top 10 wetenschappelijke ontdekkingen 2008

Lilliput – 22 december 2008

Het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceert in haar editie van 19 december een overzicht van de meest belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen van het afgelopen jaar. De grootste doorbraak is volgens het blad een geslaagd experiment met het herprogrammeren van levende cellen. Biologen van de Harvard University slaagden erin bij muizen spijsverteringscellen te wijzigen in cellen die insuline […]

» Meer »

Christelijke actie in Darwinjaar

Lilliput – 13 december 2008

- Een Christelijke organisatie uit Doorn grijpt het Darwinjaar 2009 aan om een landelijke actie te voeren tegen de evolutietheorie. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Charles Darwin de theorie publiceerde in zijn boek ‘On the Origin of Species’ dat in 1859 verscheen. Ondanks overtuigende bewijzen wordt de evolutietheorie nog altijd aangevochten door […]

» Meer »

Melkweg draait rond groot zwart gat

Lilliput – 13 december 2008

Snel ronddraaiende sterren in het centrum van ons melkwegstelsel hebben het bestaan van een groot zwart gat aangetoond. Er zijn een dertigtal van deze buitengewoon snel draaiende sterren waargenomen die alleen verklaard kunnen worden met een zwart gat. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe groter de massa waar de sterren om heen draaien. De afstand van […]

» Meer »

Phoenix-missie op Mars beëindigd

Lilliput – 13 november 2008

Na zes maanden komt er een einde aan de activiteiten van de Marslander Phoenix. Met de nadering van winter op het noordelijk halfrond van de Rode Planeet, vangt de robot te weinig licht van de zon om energie op te wekken. Phoenix heeft bij haar onderzoek het bestaan van water op Mars aangetoond. Volkskrant

» Meer »

Ondergang Paaseiland

Lilliput – 13 november 2008

- Het is onwaarschijnlijk dat de beschaving op Paaseiland is ten ondergegaan aan ecologisch mismanagement. Algemeen werd aangenomen dat de Paaseilanders de natuurlijke grondstoffen van hun eiland uitputten en daardoor hun eigen ondergang veroorzaakten. De uitkomst van nieuw onderzoek spreekt deze wijdverbreide opvatting nu tegen. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van een snelle […]

» Meer »

Oudste bodem ter wereld ontdekt

Lilliput – 13 november 2008

In Australië hebben wetenschappers fossiel bodemgesteente gevonden van 3,4 miljard jaar oud. De rotsen stammen uit de begintijd van het ontstaan van het leven op aarde en zijn daarmee de oudste bekende aardbodem. Kennislink

» Meer »

Darwin-biograaf houdt lezing in Amsterdam

Lilliput – 29 oktober 2008

In het kader van het Darwin-jaar 2009 geeft biograaf James Moore een toelichting op de biografie die hij samen met Adrian Desmond schreef over Charles Darwin. De biografie, die in 1991 verscheen en nu in het Nederlands is vertaald, plaatst de mens Darwin en zijn theorie in de context van zijn tijd en is nog altijd […]

» Meer »

Mens beheerste vuur minstens half miljoen jaar eerder

Lilliput – 29 oktober 2008

Opgravingen in Israël wijzen erop dat de mens het vuur minstens een half miljoen jaar eerder beheerste dan tot nog toe werd gedacht. Algemeen werd aangenomen dat de Homo Erectus ten minste al vierhonderd duizend jaar geleden vuur gebruikte. De nieuwe vondsten wijzen op gebruik van vuur al bijna achthonderd duizend jaar geleden. Volkskrant

» Meer »

Chaos en toeval versterken geloof in God

Lilliput – 26 oktober 2008

Het geloof in God is een psychologisch wapen tegen de chaos en willekeur van het bestaan. Atheïsten dachten het al en Canadese onderzoekers denken er nu wetenschappelijk bewijs voor te hebben. Kennislink

» Meer »

Prehistorische afstamming van Nederlander in kaart gebracht

Lilliput – 20 oktober 2008

- Ongeveer 80% van de Nederlanders blijkt af te stammen van prehistorische jager-verzamelaars die 40.000 jaar geleden Europa bevolkten, zo wordt geconcludeerd uit dna-onderzoek onder Nederlandse scholieren. Bijna 20% stamt af van landbouwers die zich in de late steentijd, vanaf 8000 jaar geleden, in Europa vestigden. Een klein deel van enkele procenten kan zijn Y-chromosoom […]

» Meer »

Succes dinosauriërs door klimaatsverandering

Lilliput – 15 oktober 2008

Het succes van de dinosauriërs is grotendeels het gevolg van hun betere vermogen om zich aan te passen aan klimaatsveranderingen die zich ruim 200 miljoen jaar geleden voordeden. Tot dan toe moesten de dino’s het gedurende 50 miljoen jaar afleggen tegen de voorouders van onze krokodil. Dat concluderen wetenschappers uit nieuwe onderzoeksgegevens. Kennislink

» Meer »

Meren op Titan zijn mogelijk moddervlaktes

Lilliput – 13 oktober 2008

- [afbeelding: NASA/ESA] De veelbesproken meren die zijn waargenomen op de Saturnusmaan Titan zijn mogelijk maar enkele millimeters diep. Dat stelt een onderzoeker van de U.S. Geological Society op basis van nieuwe metingen. Men kan in dat geval beter spreken van moddervlaktes dan van meren. De Volkskrant ESA BBC

» Meer »

Elementaire bouwsteen van het leven aangetroffen in ruimtegas

Lilliput – 23 september 2008

Astronomen hebben in een wolk ruimtegas op 700 lichtjaar afstand van de aarde naftaleen waargenomen. Deze organische verbinding stond zeer waarschijnlijk aan de oorsprong van het ontstaan van leven op aarde. Kennislink

» Meer »

Marsmissie van Phoenix verlengd

Lilliput – 22 september 2008

- De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat weten dat de missie van de Phoenix op Mars wordt verlengd. Dit is de tweede maal dat de onderzoeksopdracht van de succesvolle ruimterobot extra tijd krijgt. Phoenix heeft tijdens graafwerk op het oppervlak van de rode planeet water aangetroffen. (Afbeelding: Nasa) Nasa

» Meer »

Opwarming is goed voor ozonlaag

Lilliput – 22 september 2008

Onderzoekers van de TU Eindhoven concluderen dat het broeikaseffect een remmende werking heeft op de aantasting van de ozonlaag. De Volkskrant

» Meer »

Prehistorische graven in Rotterdam

Lilliput – 12 september 2008

Bij de aanleg van een tramremise in IJsselmonde vonden archeologen resten van een aantal crematiegraven die waarschijnlijk ouder zijn dan 6500 jaar. Ook werden aardewerk, pijlpunten en een vuurstenen mes aangetroffen. de Volkskrant

» Meer »

Gedurende miljoenen jaren water op Mars

Lilliput – 12 september 2008

Gedurende miljoenen jaren heeft het zuidelijk halfrond van Mars onder water gestaan. Dat schrijven wetenschappers in een artikel in het tijdschrift Nature. de Volkskrant Nature

» Meer »

Waterijs op Mars

Lilliput – 11 september 2008

- De Marslander Phoenix heeft waterijs ‘aangeraakt en geproefd’, zo heeft Nasa laten weten. Er moesten nog een paar technische problemen opgelost worden, maar uiteindelijk is de robot van de Aarde erin geslaagd ijs op te scheppen uit de bodem van de rode planeet. de Volkskrant

» Meer »

Heilige Graal in Genève?

Lilliput – 11 september 2008

Fysicus Jochem van der Bij schreef een artikel dat een schaduw werpt op het feestje rond de deeltjesversneller bij Genève. De kans is namelijk groot dat het gezochte Higgs-deeltje – de heilige graal van de deeltjesfysica – niet gevonden gaat worden. De wetenschapper stelt dat het deeltje verschillende verschijningsvormen kan aannemen en daardoor moeilijk of […]

» Meer »