Meest recent

Virtuele reconstructie Antikythera mechanisme

admin – 4 februari 2010

- Onderzoekers zijn erin geslaagd om een astronomische klok van vòòr onze jaartelling te reconstrueren. De resten van het mechanisme werden in 1900 nabij Rhodos aangetroffen in een scheepswrak uit de antieke tijd. De roestige klomp koper lag lange tijd onopgemerkt in een museum in Athene. Kennislink Mogi

» Meer »

Bataven namen snel Romeinse gebruiken over

admin – 16 september 2009

Enkele decennia nadat de Romeinen zich in onze streken hadden gevestigd namen de autochtone Bataven hun gebruiken al over. Dat is de uitkomst van onderzoek dat werd verricht door Stijn Heeren die op 23 september 2009 promoveert aan de VU in Amsterdam. De snelle aanpassing had twee duidelijke oorzaken. Ten eerste waren er intensieve contacten […]

» Meer »

Sarcofaag opgevist uit Markermeer

admin – 15 augustus 2009

- In het Markermeer bij Hoorn is een stenen sarcofaag uit de 12-e eeuw gevonden. De bijzondere vondst wordt in verband gebracht met de middeleeuwse nederzetting Etelsheim die in de loop der tijd onder water is verdwenen. RTV-NH NOS-tv

» Meer »

Bijzondere archeologische vondst bij Tilburg

admin – 18 juni 2009

Tijdens bouwwerkzaamheden bij Tilburg is een bijzondere prehistorische nederzetting gevonden. Het betreft een zeldzame vondst van grondsporen, aardewerk en werktuigen uit de neolitische periode van 3500-2500 jaar voor het begin van onze jaartelling. Volkskrant

» Meer »

Op het spoor van Cleopatra en Marcus Antonius

admin – 20 april 2009

Archeologen menen goede aanwijzingen te hebben voor de locatie van de graven van Cleopatra en Marcus Antonius. Tijdens opgravingen nabij Alexandrië vonden ze een stuk van een masker dat aan Antonius zou toebehoren. Cleopatra doodde zichzelf toen haar het bericht bereikte dat Antonius was omgekomen tijdens de slag bij Actium in het jaar 31 voor […]

» Meer »

Manhattan 1609-2009

admin – 8 april 2009

- Dit jaar viert men in New York dat Kapitein Henry Hudson – in dienst van de Nederlandse VOC – vierhonderd jaar geleden het eiland Manhattan ontdekte. Dat leidde tot de stichting van de Nederlandse kolonie Nieuw Amsterdam die later zou uitgroeien tot de wereldstad New York. De Amerikaanse publieke omroep PBS wijdde er de […]

» Meer »

2000 jaar oude Keltische goudschat gevonden

admin – 12 februari 2009

- Een Britse amateurarcheoloog heeft met een metaaldetector een pot met gouden munten gevonden. De 824 munten stammen uit het begin van de jaartelling en zijn afkomstig van de Iceni, de stam die in AD 60 in opstand kwam tegen de Romeinen onder leiding van koningin Boudicca. Volkskrant BBC

» Meer »

Keltische goudschat gevonden

Lilliput – 13 november 2008

- Op een akker bij Maastricht is een unieke goudschat gevonden uit de eerste eeuw voor Christus, de tijd dat Julius Caesar Gallia veroverde. De bijzondere vondst bevat 39 gouden en 70 zilveren munten uit de gebied van de Eubronen (rond Maastricht) en Bataven (in de Betuwe). In het jaar 54 voor onze jaartelling leden […]

» Meer »

Ondergang Paaseiland

Lilliput – 13 november 2008

- Het is onwaarschijnlijk dat de beschaving op Paaseiland is ten ondergegaan aan ecologisch mismanagement. Algemeen werd aangenomen dat de Paaseilanders de natuurlijke grondstoffen van hun eiland uitputten en daardoor hun eigen ondergang veroorzaakten. De uitkomst van nieuw onderzoek spreekt deze wijdverbreide opvatting nu tegen. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van een snelle […]

» Meer »

Prehistorische afstamming van Nederlander in kaart gebracht

Lilliput – 20 oktober 2008

- Ongeveer 80% van de Nederlanders blijkt af te stammen van prehistorische jager-verzamelaars die 40.000 jaar geleden Europa bevolkten, zo wordt geconcludeerd uit dna-onderzoek onder Nederlandse scholieren. Bijna 20% stamt af van landbouwers die zich in de late steentijd, vanaf 8000 jaar geleden, in Europa vestigden. Een klein deel van enkele procenten kan zijn Y-chromosoom […]

» Meer »

Dodenstad ontdekt in Rome

Lilliput – 17 oktober 2008

Bij renovatiewerk aan een rugbystadion in Rome zijn bouwvakkers gestuit op een tot nog toe onbekende ondergrondse dodenstad. De Volkskrant

» Meer »

Romeinse muur onder middeleeuws bisschoppelijk paleis

Lilliput – 15 september 2008

Bij opgravingen aan de voet van de Domtoren in Utrecht zijn fundamenten aangetroffen van het bisschoppelijk paleis dat in de 1017 eeuw op die plaats gebouwd werd. Opmerkelijk is dat daarbij de fundamenten van een oude Romeinse muur werden gevonden. Dat wijst erop dat de muur plaats moest maken voor de nieuwbouw van de bisschop. […]

» Meer »

Barbaren en volksverhuizingen

Lilliput – 13 september 2008

- Twee musea in Bonn bieden dit najaar een expositie waarin de ‘barbaarse’ buren van het Romeise Rijk centraal staan. In de Bundeskunsthalle is de tentoonstelling Rome and the Barbarians – Europe during the Migration Period te zien tot 7 december. Tegelijkertijd presenteert het Rheinisches LandesMuseum tot 11 januari 2009 de expositie Die Langobarden – […]

» Meer »

Prehistorische graven in Rotterdam

Lilliput – 12 september 2008

Bij de aanleg van een tramremise in IJsselmonde vonden archeologen resten van een aantal crematiegraven die waarschijnlijk ouder zijn dan 6500 jaar. Ook werden aardewerk, pijlpunten en een vuurstenen mes aangetroffen. de Volkskrant

» Meer »

Grote nederzetting uit bronstijd gevonden

Lilliput – 20 augustus 2008

Bij werkzaamheden aan een verkeersknooppunt bij Eindhoven hebben archeologen een bijzondere vondst gedaan. Het gaat om de grootste nederzetting uit de periode 1500-850 voor Christus die ooit in zuid Nederland is gevonden. Volkskrant Nu.nl

» Meer »

Begraafplaats uit steentijd blootgelegd in Sahara

Lilliput – 19 augustus 2008

In Niger hebben archeologen een begraafplaats uit het stenen tijdperk blootgelegd. De vondsten dateren van 10.000 tot 4.000 jaar geleden, een periode waarin de huidige Sahara een groene savanne was waar veel wild leefde. Volkskrant nu.nl

» Meer »

‘Oudste’ beeld van Julius Caesar opgevist

Lilliput – 19 augustus 2008

Archeologen hebben in de Franse rivier de Rhône enkele opvallende vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Een marmeren beeld van Caesar wordt gedateerd op het jaar 46 voor Christus, Dat was het jaar dat het gebied rond Arles een Romeinse provincie werd. Mogelijk is het beeld na de moord op Caesar in 44 in de […]

» Meer »

Schat in scheepswrak Namibië

Lilliput – 19 augustus 2008

Voor de Namibische kust is het wrak gevonden van een schip uit de vroege 16-de eeuw. De lading bestaat uit gouden munten en ivoor. Er wordt gespeculeerd of dit het schip was van de rond het jaar 1500 verdwenen ontdekkingsreiziger Bartolomeus Diaz. Volkskrant

» Meer »

Oudste goud van Amerika

Lilliput – 19 augustus 2008

In Peru is een 4.000 jaar oud sieraad met gouden kralen gevonden. Daarmee is deze vondst het oudste bewerkte goud van het westelijk halfrond. NRC/Handelsblad

» Meer »

Bewustzijn heeft geen invloed op menselijk handelen

Lilliput – 13 juli 2008

Niet het bewustzijn, maar het onbewuste bepaalt welke keuzes we maken. Dat stelt psycholoog Ap Dijksterhuis in zijn boek ‘Het slimme onbewuste’. Steeds vaker vinden gedragswetenschappers aanwijzingen dat de controle van het menselijk gedrag door het bewustzijn een sprookje is. Kennislink

» Meer »

Afstammelingen van kruisvaarders in Libanon

Lilliput – 29 juni 2008

DNA-onderzoek dat werd uitgevoerd door National Geographic heeft aangetoond dat onder de Christelijke bevolking van Libanon een sterke genetische verwantschap bestaat met West-Europeanen. Het genetisch profiel van moslim mannen vertoont meer verwantschap met het gangbare profiel dat gevonden wordt op het Arabisch schiereiland. Volkskrant

» Meer »

Mens duizend jaar eerder in Amerika dan gedacht

Lilliput – 27 juni 2008

Mitochondriaal DNA dat werd aangetroffen in fossiele uitwerpselen van de mens is gedateerd op een ouderdom van 12.300 jaar. De sporen werden gevonden in een Clovis-nederzetting in Oregon en zijn duizend jaar ouder dan de tot dan toe oudst bekende menselijke sporen op het Amerikaanse continent. Volkskrant

» Meer »

Romeinse ‘notenkraker’

Lilliput – 26 juni 2008

Archeologen van de Vrije Universiteit ontdekten dat een notenkraker eigenlijk het oudst bekende Nederlandse veeartenij-instrument is Volkskrant

» Meer »

Eerste bewoners van Amerika aarzelden

Lilliput – 25 juni 2008

Volgens genetici van de universiteit van Florida heeft het mogelijk 2000 jaar geduurd voordat Aziatische nomaden de oversteek maakten naar het Amerikaanse continent. Volkskrant

» Meer »

Onderzoekers vinden kopie van wereldkroniek uit 1472

Lilliput – 16 juni 2008

Nadat Eindhovense onderzoekers recentelijk een bijzondere wereldkroniek uit de late middeleeuwen ontdekten, zijn zij nu ook een kopie van dat werk op het spoor. Volkskrant

» Meer »

Syfilis door Columbus ‘ontdekt’

Lilliput – 16 juni 2008

Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de geslachtsziekte syfilis pas rond 1500 op het Euraziatische werelddeel verscheen. Volkskrant

» Meer »

Een boerderij in Amstelveen

Lilliput – 11 april 2008

Waar je de Middelpolder ingaat vanaf het Oostelijk Halfrond tref je een van de mooiste plekjes van Amstelveen. Een plaatje met een l9de eeuws bruggetje, een polderdijk, een lommerrijke kastanje, een schitterende beuk en de boerderij van de familie Hogenhout. Een van de laatste traditionele boerenbedrijven in het Amstelveense poldergebied. Nu met de bouwplannen van […]

» Meer »

Wereldkroniek uit 1472 ontdekt

Lilliput – 6 december 2007

In een Duits archief is een bijzondere 15-de eeuwse wereldkroniek opgedoken. Ikon

» Meer »