Meest recent

Resten van onbekende aapmens ontdekt

admin – 9 april 2010

In een Zuidafrikaanse grot zijn de bijna 2 miljoen jaar oude resten gevonden van een tot nog toe onbekende hominidesoort. Uit de botten, waaronder een bijna complete schedel, blijkt dat het gaat om een leden van de Australopithecus-familie. Het betreft hier volgens de ontdekkers niet een directe voorloper van de mens, maar een soort die […]

» Meer »

Oudste loopsporen van vierpotigen

admin – 10 januari 2010

- In Polen zijn fossiele afdrukken gevonden van loopsporen van een tetrapode die 395 miljoen jaar oud zijn. Die vondst is opmerkelijk omdat de oudste aanwijzingen voor vierpotige landbewoners tot nu toe veel jonger waren. Het fossiel van Tiktaalik dat een belangrijke tussenstadium tussen vis en landdier illustreert was gedateerd op ongeveer 375 miljoen jaar […]

» Meer »

Ardi zet menselijke evolutie op z’n kop

admin – 4 oktober 2009

- Onze voorouders leken niet op chimpansees, dat is de belangrijkste – en controversiële – conclusie die getrokken wordt uit de bestudering van 4,4 miljoen jaar oude botresten. De botten werden al in 1994 gevonden in Ethiopië, maar pas deze week werden in Science de resultaten van het jarenlange onderzoek bekend gemaakt. Een van de […]

» Meer »

‘Nederlandse’ Neanderthaler in zee gevonden

admin – 15 juni 2009

Op de storthoop van een Zeeuws bedrijf dat schelpen verwerkt is een schedelfragment van een Neanderthaler gevonden. Deze eerste Nederlandse Neanderthaler is tevens het eerste menselijk fossiel dat uit zee afkomstig is. Het gekleurde stukje werd gevonden in de Noordzee en is hier gemonteerd in een Franse Neanderthalerschedel. [Afbeelding: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, […]

» Meer »

Ontstaan RNA verklaard

admin – 16 mei 2009

Het tijdschrift Nature heeft een artikel gepubliceerd waarin Britse onderzoekers beschrijven hoe RNA kan zijn ontstaan in omstandigheden zoals die zich op de jonge aarde voordeden. De scheikundigen hebben ontdekt hoe de drie chemische onderdelen – een base, een suiker en een fosfaat – van het RNA-molecuul zich kunnen binden tot een eenheid die genetische […]

» Meer »

Venus van ruim 35.000 jaar oud

admin – 13 mei 2009

- [Foto: AFP] In Zuid-Duitsland is vorig jaar een ivoren vruchtbaarheidsbeeldje van 35.000-40.000 jaar oud opgegraven. Deze ‘Venus van Hohle Fels’ is minstens vijfduizend jaar ouder dan de beroemde Venus van Willendorf. Daarmee is dit beeldje de oudst bekende menselijke afbeelding, die werd gemaakt door de eerste moderne mensen die veertigduizend jaar geleden in Europa […]

» Meer »

Evolutionaire robotica

admin – 13 mei 2009

- Wetenschappers laten een robotbreinen evolueren volgens principes uit de biologische evolutie. Een nieuwe generatie onderzoekers geeft een robotbrein een hoeveelheid elementaire informatie om waar te nemen, te communiceren en bepaalde handelingen te verrichten. Daarmee wordt een leerproces van trial & error op gang gebracht waarbij het equivalent van een biologisch neuraal netwerk kan ontstaan. […]

» Meer »

Religieus geloof als product van evolutie

admin – 10 maart 2009

- [foto: Photo: Jim Elfström/IKON] Ons religieus geloof is diep geworteld in onze hersenen, zo wijst recent Amerikaans neurologisch onderzoek uit. De bevindingen lijken erop te wijzen dat religie de mens evolutionair voordeel oplevert. Bijvoorbeeld doordat geloof ons in staat stelt om tegenslagen mentaal te overwinnen. De uitkomsten van het onderzoek lijken, gezien de heftige […]

» Meer »

Evolutiekunde

admin – 17 februari 2009

Columnist Jelle Reumer pleit in het Volkskrant Kenniscafé voor de introductie van de term ‘evolutiekunde’ ter vervanging van de begrippen evolutietheorie en evolutieleer. De gangbare terminologie laat volgens Reumer te veel ruimte voor de misvatting dat de evolutie niet gefundeerd is op wetenschappelijke inzichten. Met ‘evolutiekunde’ wordt de evolutie opgenomen in het rijtje van wiskunde, […]

» Meer »

‘Apennatuur’ oorzaak afkeer evolutietheorie

admin – 16 februari 2009

De wijdverbreide weerstand tegen de evolutietheorie is niet allereerst geworteld in een letterlijke interpretatie van het Bijbelse scheppingsverhaal, maar komt voort uit een afkeer van onze ‘apennatuur’. Dat oppert filosoof Lee Harris in een column die de Volkskrant publiceerde. Met onze apennatuur doelt hij op het niet-beschaafde dierlijke gedrag van onze evolutionaire verwanten. Wij willen […]

» Meer »

Schets van genoom Neanderthaler gepresenteerd

admin – 13 februari 2009

- Medewerkers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie hebben uit botten van Neanderthalers meer dan een miljard DNA-fragmenten kunnen identificeren. Op basis daarvan konden ze een schets maken van het volledige genoom. Die schets maakt het mogelijk om de verwantschap tussen Neanderthaler en moderne mens in kaart te brengen. Science Daily Volkskrant

» Meer »

Repeterend DNA sleutel tot evolutie mens

admin – 13 februari 2009

Uit analyse van het DNA van vier primaten concludeert een internationale groep onderzoekers dat het erfelijk materiaal van de gemeenschappelijke voorouder van mens, chimpansee en gorilla snelle veranderingen ondervond. Deze toename van genetische mutaties werd geconstateerd in het zogenaamde repeterend DNA, dat zijn stukjes eiwit in het genoom die herhaald worden. De snelle veranderingen in […]

» Meer »

De evolutietheorie: een samenvatting

admin – 12 februari 2009

Op de website van Kennislink een beknopt overzicht van Darwin’s ‘gevaarlijke idee’, de evolutietheorie. Met veel links.

» Meer »

Zeven misverstanden over de evolutietheorie

Lilliput – 4 januari 2009

- Filosoof Bas Haring schetst aan het begin van het Darwinjaar de zeven grootste misverstanden over de evolutietheorie die honderdvijftig jaar geleden, in 1859, werd gepubliceerd. Volkskrant

» Meer »

Christelijke actie in Darwinjaar

Lilliput – 13 december 2008

- Een Christelijke organisatie uit Doorn grijpt het Darwinjaar 2009 aan om een landelijke actie te voeren tegen de evolutietheorie. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Charles Darwin de theorie publiceerde in zijn boek ‘On the Origin of Species’ dat in 1859 verscheen. Ondanks overtuigende bewijzen wordt de evolutietheorie nog altijd aangevochten door […]

» Meer »

Familiegraf uit de steentijd gevonden

Lilliput – 25 november 2008

In Duitsland hebben archeologen een prehistorisch graf gevonden met daarin de resten van twee volwassenen en twee kinderen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het hier gaat om een man en een vrouw plus hun twee kinderen. Uit de sporen blijkt dat het gezin 4600 jaar geleden door geweld om het leven is gekomen en daarna liefdevol […]

» Meer »

Exoplaneten op 128 lichtjaar afstand gefotografeerd

Lilliput – 25 november 2008

- Met de Keck telescoop op Hawaï is voor het eerst in het zichtbaar licht een planetensysteem vastgelegd rond een andere ster dan onze zon. Het lukte onderzoekers om drie planeten van de ster HR8799, op 128 lichtjaar afstand, te fotograferen. In dezelfde week werd bekend dat met behulp van de Hubble Space Telescope foto’s […]

» Meer »

Ondergang Paaseiland

Lilliput – 13 november 2008

- Het is onwaarschijnlijk dat de beschaving op Paaseiland is ten ondergegaan aan ecologisch mismanagement. Algemeen werd aangenomen dat de Paaseilanders de natuurlijke grondstoffen van hun eiland uitputten en daardoor hun eigen ondergang veroorzaakten. De uitkomst van nieuw onderzoek spreekt deze wijdverbreide opvatting nu tegen. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van een snelle […]

» Meer »

Darwin-biograaf houdt lezing in Amsterdam

Lilliput – 29 oktober 2008

In het kader van het Darwin-jaar 2009 geeft biograaf James Moore een toelichting op de biografie die hij samen met Adrian Desmond schreef over Charles Darwin. De biografie, die in 1991 verscheen en nu in het Nederlands is vertaald, plaatst de mens Darwin en zijn theorie in de context van zijn tijd en is nog altijd […]

» Meer »

Mens beheerste vuur minstens half miljoen jaar eerder

Lilliput – 29 oktober 2008

Opgravingen in Israël wijzen erop dat de mens het vuur minstens een half miljoen jaar eerder beheerste dan tot nog toe werd gedacht. Algemeen werd aangenomen dat de Homo Erectus ten minste al vierhonderd duizend jaar geleden vuur gebruikte. De nieuwe vondsten wijzen op gebruik van vuur al bijna achthonderd duizend jaar geleden. Volkskrant

» Meer »

Prehistorische afstamming van Nederlander in kaart gebracht

Lilliput – 20 oktober 2008

- Ongeveer 80% van de Nederlanders blijkt af te stammen van prehistorische jager-verzamelaars die 40.000 jaar geleden Europa bevolkten, zo wordt geconcludeerd uit dna-onderzoek onder Nederlandse scholieren. Bijna 20% stamt af van landbouwers die zich in de late steentijd, vanaf 8000 jaar geleden, in Europa vestigden. Een klein deel van enkele procenten kan zijn Y-chromosoom […]

» Meer »

Succes dinosauriërs door klimaatsverandering

Lilliput – 15 oktober 2008

Het succes van de dinosauriërs is grotendeels het gevolg van hun betere vermogen om zich aan te passen aan klimaatsveranderingen die zich ruim 200 miljoen jaar geleden voordeden. Tot dan toe moesten de dino’s het gedurende 50 miljoen jaar afleggen tegen de voorouders van onze krokodil. Dat concluderen wetenschappers uit nieuwe onderzoeksgegevens. Kennislink

» Meer »

Prehistorische graven in Rotterdam

Lilliput – 12 september 2008

Bij de aanleg van een tramremise in IJsselmonde vonden archeologen resten van een aantal crematiegraven die waarschijnlijk ouder zijn dan 6500 jaar. Ook werden aardewerk, pijlpunten en een vuurstenen mes aangetroffen. de Volkskrant

» Meer »

Frogamander gevonden

Lilliput – 11 september 2008

Onderzoekers hebben een 290 miljoen jaar oud fossiel gevonden dat een voorouder is van moderne amphibieën als de kikker en salamander. Vandaar de benaming ‘frogamander’. Reuters

» Meer »

Liefde = dopamine

Lilliput – 11 september 2008

Columnist Jelle Reumer overdenkt Valentijnsdag en vraagt zich af of de ziel zich in het hoofd of in het hart bevindt. de Volkskrant

» Meer »

Weinig kans op buitenaardse intelligentie

Lilliput – 11 september 2008

Nieuwe berekeningen suggereren dat er minder dan een honderdste procent kans is dat er op een Aarde-achtige planeet in een periode van vier miljard jaar intelligent leven kan ontstaan. Voor het ontstaan van intelligente levensvormen zijn namelijk een aantal zeer specifieke omstandigheden nodig. de Volkskrant

» Meer »

Evolutionair drugsprobleem

Lilliput – 19 augustus 2008

Amerikaanse en Duitse wetenschappers publiceren inzichten die gangbare opvattingen over verslavende stoffen weerleggen. NRC/Handelsblad

» Meer »

Bewustzijn heeft geen invloed op menselijk handelen

Lilliput – 13 juli 2008

Niet het bewustzijn, maar het onbewuste bepaalt welke keuzes we maken. Dat stelt psycholoog Ap Dijksterhuis in zijn boek ‘Het slimme onbewuste’. Steeds vaker vinden gedragswetenschappers aanwijzingen dat de controle van het menselijk gedrag door het bewustzijn een sprookje is. Kennislink

» Meer »

Mens duizend jaar eerder in Amerika dan gedacht

Lilliput – 27 juni 2008

Mitochondriaal DNA dat werd aangetroffen in fossiele uitwerpselen van de mens is gedateerd op een ouderdom van 12.300 jaar. De sporen werden gevonden in een Clovis-nederzetting in Oregon en zijn duizend jaar ouder dan de tot dan toe oudst bekende menselijke sporen op het Amerikaanse continent. Volkskrant

» Meer »

Sporen van oudste West-Europeanen

Lilliput – 26 juni 2008

In een Spaanse grot hebben onderzoekers een menselijke onderkaak van ruim 1,1 miljoen jaar oud gevonden. Het zou gaan om de Homo Antecessor. Volkskrant De Nederlandse paleontoloog Jan van der Made was erbij. Volkskrant

» Meer »