Meest recent

Religieus geloof als product van evolutie

admin – 10 maart 2009

- [foto: Photo: Jim Elfström/IKON] Ons religieus geloof is diep geworteld in onze hersenen, zo wijst recent Amerikaans neurologisch onderzoek uit. De bevindingen lijken erop te wijzen dat religie de mens evolutionair voordeel oplevert. Bijvoorbeeld doordat geloof ons in staat stelt om tegenslagen mentaal te overwinnen. De uitkomsten van het onderzoek lijken, gezien de heftige […]

» Meer »

Evolutiekunde

admin – 17 februari 2009

Columnist Jelle Reumer pleit in het Volkskrant Kenniscafé voor de introductie van de term ‘evolutiekunde’ ter vervanging van de begrippen evolutietheorie en evolutieleer. De gangbare terminologie laat volgens Reumer te veel ruimte voor de misvatting dat de evolutie niet gefundeerd is op wetenschappelijke inzichten. Met ‘evolutiekunde’ wordt de evolutie opgenomen in het rijtje van wiskunde, […]

» Meer »

‘Apennatuur’ oorzaak afkeer evolutietheorie

admin – 16 februari 2009

De wijdverbreide weerstand tegen de evolutietheorie is niet allereerst geworteld in een letterlijke interpretatie van het Bijbelse scheppingsverhaal, maar komt voort uit een afkeer van onze ‘apennatuur’. Dat oppert filosoof Lee Harris in een column die de Volkskrant publiceerde. Met onze apennatuur doelt hij op het niet-beschaafde dierlijke gedrag van onze evolutionaire verwanten. Wij willen […]

» Meer »

De evolutietheorie: een samenvatting

admin – 12 februari 2009

Op de website van Kennislink een beknopt overzicht van Darwin’s ‘gevaarlijke idee’, de evolutietheorie. Met veel links.

» Meer »

Zeven misverstanden over de evolutietheorie

Lilliput – 4 januari 2009

- Filosoof Bas Haring schetst aan het begin van het Darwinjaar de zeven grootste misverstanden over de evolutietheorie die honderdvijftig jaar geleden, in 1859, werd gepubliceerd. Volkskrant

» Meer »

‘Darwin niet claimen als boegbeeld atheïsme’

Lilliput – 30 december 2008

Columniste Madeleine Bunting roept in The Guardian op om het Darwinjaar niet te misbruiken in een campagne tegen het geloof. Dat zou gelovigen alleen maar vervreemden van Darwin’s belangrijke evolutietheorie. The Guardian Volkskrantblog

» Meer »

Christelijke actie in Darwinjaar

Lilliput – 13 december 2008

- Een Christelijke organisatie uit Doorn grijpt het Darwinjaar 2009 aan om een landelijke actie te voeren tegen de evolutietheorie. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Charles Darwin de theorie publiceerde in zijn boek ‘On the Origin of Species’ dat in 1859 verscheen. Ondanks overtuigende bewijzen wordt de evolutietheorie nog altijd aangevochten door […]

» Meer »

41 van de 100 Nederlanders gelooft niet in evolutie

Lilliput – 25 november 2008

Ongeveer de helft van alle Nederlanders beschouwt zichzelf als gelovig. Dat is een van de bevindingen van een enquête die werd uitgevoerd in opdracht van het populair-wetenschappelijke maandblad Quest. 52 Procent gelooft in een vorm van leven na de dood. 43 Procent van de Nederlanders vindt overigens dat geloof meer kwaad heeft gebracht dan goed. In […]

» Meer »

Darwin-biograaf houdt lezing in Amsterdam

Lilliput – 29 oktober 2008

In het kader van het Darwin-jaar 2009 geeft biograaf James Moore een toelichting op de biografie die hij samen met Adrian Desmond schreef over Charles Darwin. De biografie, die in 1991 verscheen en nu in het Nederlands is vertaald, plaatst de mens Darwin en zijn theorie in de context van zijn tijd en is nog altijd […]

» Meer »

Succes dinosauriërs door klimaatsverandering

Lilliput – 15 oktober 2008

Het succes van de dinosauriërs is grotendeels het gevolg van hun betere vermogen om zich aan te passen aan klimaatsveranderingen die zich ruim 200 miljoen jaar geleden voordeden. Tot dan toe moesten de dino’s het gedurende 50 miljoen jaar afleggen tegen de voorouders van onze krokodil. Dat concluderen wetenschappers uit nieuwe onderzoeksgegevens. Kennislink

» Meer »

Darwin en de Beagle – een scheepsreis naar de oertijd

Lilliput – 16 mei 2008

Darwin en de Beagle – een scheepsreis naar de oertijd Alan Moorehead Septuaginta – 1976 Rijk geïllustreerd boek over Darwin’s reis met de Beagle.

» Meer »

Darwin

Lilliput – 16 mei 2008

Darwin Adrian Desmond & James Moore Penguin – 1991 Biography Met deze biografie werd mijn belangstelling voor Darwin als mens gewekt. Ik las dit grotendeels op de Bovenwindse Eilanden, een toepasselijke ambiance voor het levensverhaal van een natuuronderzoeker: ruisende palmen, klaterende branding en een goed glas Bourbon onder handbereik. De wijze waarop Darwin tot zijn […]

» Meer »

The autobiography of Charles Darwin – 1809-1892

Lilliput – 16 mei 2008

The autobiography of Charles Darwin – 1809-1882 Edited by Nora Barlow W.W. Norton & Company – 1993

» Meer »

Charles Darwin – voyaging

Lilliput – 16 mei 2008

Darwin’s dangerous idea Daniel Dennett Penguin – 1996 Dennet is filosoof die zich uitgebreid heeft beziggehouden met kunstmatige intelligentie. Achter de ironisch bedoelde titel gaat hij alle gevestigde ideeën tegen Darwin’s evolutieleer te lijf met de wiskundige en filosofische middelen die hij beheerst. Het spontane ontstaan van leven wordt aan de hand van algorithmen aannemelijk […]

» Meer »

Darwin’s dangerous idea

Lilliput – 16 mei 2008

Darwin’s dangerous idea Daniel Dennett Penguin – 1996 Dennet is filosoof die zich uitgebreid heeft beziggehouden met kunstmatige intelligentie. Achter de ironisch bedoelde titel gaat hij alle gevestigde ideeën tegen Darwin’s evolutieleer te lijf met de wiskundige en filosofische middelen die hij beheerst. Het spontane ontstaan van leven wordt aan de hand van algorithmen aannemelijk […]

» Meer »

The origin of species – complete and fully illustrated

Lilliput – 16 mei 2008

The origin of species – complete and fully illustrated Charles Darwin Gramercy Books – 1996 Als boeren, duivenmelkers en hondenfokkers de rassen van hun planten en dieren kunnen verbeteren, dan zijn die rassen dus niet onveranderlijk, zoals de kerk ons wil doen geloven. Zo ongeveer begint Darwin’s opzienbarende studie naar het ontstaan van de soorten. […]

» Meer »

Charles Darwin’s letters – a selection 1825-1859

Lilliput – 16 mei 2008

Charles Darwin’s letters – a selection 1825-1859 Edited by Frederick Burkhardt Cambridge University Press – 1996

» Meer »

De reis van de Beagle

Lilliput – 16 mei 2008

De reis van de Beagle Charles Darwin Atlas – 1997 Als ooit een reis van invloed is geweest op hoe we onszelf als mensheid zien, dan is het wel Darwin’s reis aan boord van de Beagle van 1831 tot 1836. Aan boord gegaan als een doelloze jongeman transformeerde hij gedurende zijn goed gedocumenteerde verblijf aan […]

» Meer »

The descent of man

Lilliput – 16 mei 2008

The descent of man Charles Darwin Prometheus Books – 1998 Darwin gaat in op de relatie van de mens met de rest van het dierenrijk. Veel overeenkomsten in gedrag, ook simpele vormen van moreel gedrag, wijzen op een natuurlijke verwantschap. Verder in dit boek veel aandacht voor de sexuele selectie, een afgeleide van de natuurlijke […]

» Meer »

Mr. Darwin’s shooter

Lilliput – 16 mei 2008

Mr Darwin’s shooter Roger McDonald Anchor – 1999 Als al de leden van zijn sociale klasse was Darwin een fanatiek jager en gewend aan een jachthulp voor hand- en spandiensten. De jonge zeeman en slagerszoon Syms Covington werd Darwin’s assistent aan boord van de Beagle en bleef na terugkeer in Engeland nog een aantal jaren […]

» Meer »

Saddled with Darwin – a journey through South America on horseback

Lilliput – 16 mei 2008

Saddled with Darwin – a journey through South America on horseback Toby Green Phoenix/Orion Books – 2000 Toby Green treedt in de voetsporen van Darwin. Te paard volgt hij diens landroutes door Zuid-Amerika en geeft ons een aardig beeld van de landschappen en mensen die Darwin inspireerden. Hoewel het schip de Beagle altijd in een […]

» Meer »

Dawkins vs Gould – survival of the fittest

Lilliput – 16 mei 2008

Dawkins vs Gould – survival of the fittest Kim Sterelny Icon Books – 2001 Ook evolutiebiologen kennen hun onderlinge geschillen. In dit boekje een technisch overzicht van twee opvattingen van de evolutie. Dawkins stelt de evolutie voor als een geleidelijk en doorlopend proces, terwijl Gould en zijn aanhangers aanwijzingen zien voor een ‘punctuated equilibrium’, waarbij […]

» Meer »