Meest recent

Göbekli Tepe: 11.500 jaar oud bouwwerk

admin – 23 februari 2010

- In het zuidoosten van Turkije bevindt zich een opmerkelijke archeologische vindplaats met bouwwerken die 7.000 jaar ouder zijn dan de piramiden. Het betreft een groep prachtig bewerkte stenen zuilen van 6 meter hoog uit het stenen tijdperk die mogelijk tot een tempelcomplex behoren. Wikipedia Newsweek Smithsonian fotoreportage

» Meer »

Virtuele reconstructie Antikythera mechanisme

admin – 4 februari 2010

- Onderzoekers zijn erin geslaagd om een astronomische klok van vòòr onze jaartelling te reconstrueren. De resten van het mechanisme werden in 1900 nabij Rhodos aangetroffen in een scheepswrak uit de antieke tijd. De roestige klomp koper lag lange tijd onopgemerkt in een museum in Athene. Kennislink Mogi

» Meer »

Oudste loopsporen van vierpotigen

admin – 10 januari 2010

- In Polen zijn fossiele afdrukken gevonden van loopsporen van een tetrapode die 395 miljoen jaar oud zijn. Die vondst is opmerkelijk omdat de oudste aanwijzingen voor vierpotige landbewoners tot nu toe veel jonger waren. Het fossiel van Tiktaalik dat een belangrijke tussenstadium tussen vis en landdier illustreert was gedateerd op ongeveer 375 miljoen jaar […]

» Meer »

Resten amphitheater ontdekt bij Rome

admin – 1 oktober 2009

Britse archeologen hebben in de omgeving van de luchthaven van Rome de resten gevonden van een amphitheater uit het begin van de tweede eeuw. In die tijd lag op die plek de havenstad Portus. De vondst werd gedaan bij opgravingen van een groot paleis uit de bloeitijd van het Romeinse Rijk onder de keizers Trajanus […]

» Meer »

Angelsaksische goudschat gevonden

admin – 24 september 2009

- Gold strip with a Biblical inscription – Press quality photo Flickr slideshow Regelmatig komen er uit Groot Brittanië meldingen van vondsten van schatten in de bodem uit de Romeinse of vroeg middeleeuwse periode. Opnieuw deed een gelukkige met een metaaldetector een bijzondere vondst: In de bodem van Staffordshire trof hij een verzameling prachtig bewerkte […]

» Meer »

Bataven namen snel Romeinse gebruiken over

admin – 16 september 2009

Enkele decennia nadat de Romeinen zich in onze streken hadden gevestigd namen de autochtone Bataven hun gebruiken al over. Dat is de uitkomst van onderzoek dat werd verricht door Stijn Heeren die op 23 september 2009 promoveert aan de VU in Amsterdam. De snelle aanpassing had twee duidelijke oorzaken. Ten eerste waren er intensieve contacten […]

» Meer »

Sarcofaag opgevist uit Markermeer

admin – 15 augustus 2009

- In het Markermeer bij Hoorn is een stenen sarcofaag uit de 12-e eeuw gevonden. De bijzondere vondst wordt in verband gebracht met de middeleeuwse nederzetting Etelsheim die in de loop der tijd onder water is verdwenen. RTV-NH NOS-tv

» Meer »

5000 jaar oud skelet in duinen bij Rome

admin – 3 augustus 2009

In de duinen bij Rome troffen onderzoekers het skelet van een man die 3000 jaar voor onze jaartelling op gewelddadige wijze de dood vond. In de kuststreek bij de Italiaanse hoofdstad worden vaker dergelijke vondsten gedaan. Men hoopt nu op het spoor te zijn van een prehistorische nederzetting. [Bron: ANP/NOS/]

» Meer »

Bijzondere archeologische vondst bij Tilburg

admin – 18 juni 2009

Tijdens bouwwerkzaamheden bij Tilburg is een bijzondere prehistorische nederzetting gevonden. Het betreft een zeldzame vondst van grondsporen, aardewerk en werktuigen uit de neolitische periode van 3500-2500 jaar voor het begin van onze jaartelling. Volkskrant

» Meer »

Zilveren munten gevonden in Groningen

admin – 5 juni 2009

Bij opgravingen in de stad Groningen zijn 420 zilveren munten gevonden. De geldstukken zijn geslagen tussen 1500 en 1508. Volkskrant

» Meer »

Romeinse muur onder Domplein

admin – 5 juni 2009

Bij bouwwerkzaamheden in Utrecht is een 17 meter lang stuk van een oude Romeinse castellummuur ontdekt. Volkskrant Lilliput 17 september 2008

» Meer »

Venus van ruim 35.000 jaar oud

admin – 13 mei 2009

- [Foto: AFP] In Zuid-Duitsland is vorig jaar een ivoren vruchtbaarheidsbeeldje van 35.000-40.000 jaar oud opgegraven. Deze ‘Venus van Hohle Fels’ is minstens vijfduizend jaar ouder dan de beroemde Venus van Willendorf. Daarmee is dit beeldje de oudst bekende menselijke afbeelding, die werd gemaakt door de eerste moderne mensen die veertigduizend jaar geleden in Europa […]

» Meer »

Romeinse schat in Drenthe

admin – 11 mei 2009

Een amateur archeoloog vond bij Anloo in Drenthe een verzameling oude Romeinse munten. Vermoedelijk werd de schat door een Germaanse bewoner van de streek in de grond gestopt. Het gaat in totaal om zo’n 110 muntstukken uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. De vondst is vanaf 7 mei voor enkele weken te zien […]

» Meer »

Op het spoor van Cleopatra en Marcus Antonius

admin – 20 april 2009

Archeologen menen goede aanwijzingen te hebben voor de locatie van de graven van Cleopatra en Marcus Antonius. Tijdens opgravingen nabij Alexandrië vonden ze een stuk van een masker dat aan Antonius zou toebehoren. Cleopatra doodde zichzelf toen haar het bericht bereikte dat Antonius was omgekomen tijdens de slag bij Actium in het jaar 31 voor […]

» Meer »

Archeologen brengen Noordzeebodem in kaart

admin – 1 maart 2009

- Een samenwerkingsverband van onderzoekers uit Nederland en Engeland gaat de plekken op de Noordzeebodem waar prehistorische mensen leefden in kaart brengen. Het North Sea Prehistory Research and Management Framework moet leiden tot een overzicht van het landschap op de bodem van de Noordzee in de Midden-Steentijd. Door de lagere zeespiegel was Engeland zo’n negenduizend […]

» Meer »

Schets van genoom Neanderthaler gepresenteerd

admin – 13 februari 2009

- Medewerkers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie hebben uit botten van Neanderthalers meer dan een miljard DNA-fragmenten kunnen identificeren. Op basis daarvan konden ze een schets maken van het volledige genoom. Die schets maakt het mogelijk om de verwantschap tussen Neanderthaler en moderne mens in kaart te brengen. Science Daily Volkskrant

» Meer »

Repeterend DNA sleutel tot evolutie mens

admin – 13 februari 2009

Uit analyse van het DNA van vier primaten concludeert een internationale groep onderzoekers dat het erfelijk materiaal van de gemeenschappelijke voorouder van mens, chimpansee en gorilla snelle veranderingen ondervond. Deze toename van genetische mutaties werd geconstateerd in het zogenaamde repeterend DNA, dat zijn stukjes eiwit in het genoom die herhaald worden. De snelle veranderingen in […]

» Meer »

2000 jaar oude Keltische goudschat gevonden

admin – 12 februari 2009

- Een Britse amateurarcheoloog heeft met een metaaldetector een pot met gouden munten gevonden. De 824 munten stammen uit het begin van de jaartelling en zijn afkomstig van de Iceni, de stam die in AD 60 in opstand kwam tegen de Romeinen onder leiding van koningin Boudicca. Volkskrant BBC

» Meer »

224 duizend jaar moessongeschiedenis in druipsteengrot

Lilliput – 12 februari 2009

Afzettingen in een Chinese kalksteengrot geven inzicht in het klimaat over de afgelopen 224 duizend jaar. Volkskrant

» Meer »

Prehistorisch dorp opgegraven

Lilliput – 13 december 2008

Archeologen hebben ten noorden van Athene in Griekenland een dorp van 6500 jaar oud gevonden. Tot de vondsten behoren veel resten van aardewerk, ovens en stenen gebruiksvoorwerpen. Volkskrant

» Meer »

Familiegraf uit de steentijd gevonden

Lilliput – 25 november 2008

In Duitsland hebben archeologen een prehistorisch graf gevonden met daarin de resten van twee volwassenen en twee kinderen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het hier gaat om een man en een vrouw plus hun twee kinderen. Uit de sporen blijkt dat het gezin 4600 jaar geleden door geweld om het leven is gekomen en daarna liefdevol […]

» Meer »

Keltische goudschat gevonden

Lilliput – 13 november 2008

- Op een akker bij Maastricht is een unieke goudschat gevonden uit de eerste eeuw voor Christus, de tijd dat Julius Caesar Gallia veroverde. De bijzondere vondst bevat 39 gouden en 70 zilveren munten uit de gebied van de Eubronen (rond Maastricht) en Bataven (in de Betuwe). In het jaar 54 voor onze jaartelling leden […]

» Meer »

Ondergang Paaseiland

Lilliput – 13 november 2008

- Het is onwaarschijnlijk dat de beschaving op Paaseiland is ten ondergegaan aan ecologisch mismanagement. Algemeen werd aangenomen dat de Paaseilanders de natuurlijke grondstoffen van hun eiland uitputten en daardoor hun eigen ondergang veroorzaakten. De uitkomst van nieuw onderzoek spreekt deze wijdverbreide opvatting nu tegen. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van een snelle […]

» Meer »

Oudste bodem ter wereld ontdekt

Lilliput – 13 november 2008

In Australië hebben wetenschappers fossiel bodemgesteente gevonden van 3,4 miljard jaar oud. De rotsen stammen uit de begintijd van het ontstaan van het leven op aarde en zijn daarmee de oudste bekende aardbodem. Kennislink

» Meer »

Mens beheerste vuur minstens half miljoen jaar eerder

Lilliput – 29 oktober 2008

Opgravingen in Israël wijzen erop dat de mens het vuur minstens een half miljoen jaar eerder beheerste dan tot nog toe werd gedacht. Algemeen werd aangenomen dat de Homo Erectus ten minste al vierhonderd duizend jaar geleden vuur gebruikte. De nieuwe vondsten wijzen op gebruik van vuur al bijna achthonderd duizend jaar geleden. Volkskrant

» Meer »

Prehistorische afstamming van Nederlander in kaart gebracht

Lilliput – 20 oktober 2008

- Ongeveer 80% van de Nederlanders blijkt af te stammen van prehistorische jager-verzamelaars die 40.000 jaar geleden Europa bevolkten, zo wordt geconcludeerd uit dna-onderzoek onder Nederlandse scholieren. Bijna 20% stamt af van landbouwers die zich in de late steentijd, vanaf 8000 jaar geleden, in Europa vestigden. Een klein deel van enkele procenten kan zijn Y-chromosoom […]

» Meer »

Dodenstad ontdekt in Rome

Lilliput – 17 oktober 2008

Bij renovatiewerk aan een rugbystadion in Rome zijn bouwvakkers gestuit op een tot nog toe onbekende ondergrondse dodenstad. De Volkskrant

» Meer »

Succes dinosauriërs door klimaatsverandering

Lilliput – 15 oktober 2008

Het succes van de dinosauriërs is grotendeels het gevolg van hun betere vermogen om zich aan te passen aan klimaatsveranderingen die zich ruim 200 miljoen jaar geleden voordeden. Tot dan toe moesten de dino’s het gedurende 50 miljoen jaar afleggen tegen de voorouders van onze krokodil. Dat concluderen wetenschappers uit nieuwe onderzoeksgegevens. Kennislink

» Meer »

Romeinse muur onder middeleeuws bisschoppelijk paleis

Lilliput – 15 september 2008

Bij opgravingen aan de voet van de Domtoren in Utrecht zijn fundamenten aangetroffen van het bisschoppelijk paleis dat in de 1017 eeuw op die plaats gebouwd werd. Opmerkelijk is dat daarbij de fundamenten van een oude Romeinse muur werden gevonden. Dat wijst erop dat de muur plaats moest maken voor de nieuwbouw van de bisschop. […]

» Meer »

Prehistorische graven in Rotterdam

Lilliput – 12 september 2008

Bij de aanleg van een tramremise in IJsselmonde vonden archeologen resten van een aantal crematiegraven die waarschijnlijk ouder zijn dan 6500 jaar. Ook werden aardewerk, pijlpunten en een vuurstenen mes aangetroffen. de Volkskrant

» Meer »