Agenda

» Het Natural History Museum in Londen biedt het hele Darwinjaar 2009 door tentoonstellingen rondom Charles Darwin en de evolutieleer.
» Vanaf Darwins geboortedag op 12 februari de expositie Charles Darwin en de evolutietheorie in het Universiteitsmuseum Groningen
» Vanaf 13 februari in het Universiteitsmuseum Utrecht de tentoonstelling De evolutie draait door.

PS Mijn opa

Een biografie van mijn grootvader, waarin de grote gebeurtenissen van de eerste helft van de twintigste eeuw en hun invloed op het dagelijks leven van een gewone man beschreven worden.

Hij was dienstplichtig grenssoldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog, politie-agent in Amsterdam tijdens de ‘roaring twenties’, kleine zelfstandige op het platteland gedurende de crisis van de dertiger jaren en politiek opportunist tijdens de tweede wereldoorlog.

Gevangen tussen zijn ambitie en de strijd om zijn gezin bij elkaar te houden was hij voor zijn omgeving soms een moeilijk mens, maar hij had altijd een warm hart voor de zwakkeren in de samenleving.

Lilliput – 17 mei 2008