Agenda

» Het Natural History Museum in Londen biedt het hele Darwinjaar 2009 door tentoonstellingen rondom Charles Darwin en de evolutieleer.
» Vanaf Darwins geboortedag op 12 februari de expositie Charles Darwin en de evolutietheorie in het Universiteitsmuseum Groningen
» Vanaf 13 februari in het Universiteitsmuseum Utrecht de tentoonstelling De evolutie draait door.

Noormannen op Sicilië?

Het fascinerende verhaal van het ontstaan van een bloeiend en tolerant multicultureel koninkrijk Sicilië in de middeleeuwen staat centraal in dit kleine geschiedenisboekje.

Zuid-Italië was in de elfde eeuw het toneel van een langdurige en verbeten machtsstrijd tussen de verschillende opvolgers van het Romeinse Keizerrijk: de Paus in Rome en de keizers van Duitsland en Byzantium (het Oost-Romeinse Rijk).

Religieuze tegenstellingen tussen de westerse Rooms-Katholieke kerk en de Oosters Orthodoxe kerk speelden daarbij een rol, met op de achtergrond de toenemende macht van islamitische volken op Sicilië en in Spanje en het Midden-Oosten.

Huurlingen uit Normandië ontpopten zich tot roofridders die de grote machten tegen elkaar uitspeelden tot hun eigen voordeel. Door wisselende allianties aan te gaan wisten ze steeds meer privileges te verwerven en land te veroveren. Twaalf zoons van de kleine edelman Tancred de Hauteville uit Normandië speelden hierin een bepalende rol.

Guillaume ‘bras-de-fer’ en zijn halfbroer Robert ‘Guiscard’ zijn de meest bekende Normandische roofridders van die eerste generatie. Van de volgende generatie zou Roger de Hauteville in 1130 de eerste koning van Sicilië worden. Guiscard’s zoon Bohemond van Taranto bracht het tijdens de eerste kruistocht tot Prins van Antiochië en zijn neefje Tancred veroverde het graafschap Edessa in Syrië.

Zie Thomas Asbridge – The first crusade en Julius Norwich – The Normans in Sicily en Byzantium, the apogee

Lilliput – 17 mei 2008