Religieus geloof als product van evolutie

-

religion

[foto: Photo: Jim Elfström/IKON]

Ons religieus geloof is diep geworteld in onze hersenen, zo wijst recent Amerikaans neurologisch onderzoek uit. De bevindingen lijken erop te wijzen dat religie de mens evolutionair voordeel oplevert. Bijvoorbeeld doordat geloof ons in staat stelt om tegenslagen mentaal te overwinnen.

De uitkomsten van het onderzoek lijken, gezien de heftige reacties, het misverstand op te roepen dat hiermee het bestaan van god wordt bewezen. Het tegendeel is natuurlijk waar, want als religieus geloof een nuttige functie van ons brein is, dan is er geen reden om aan te nemen dat het geloof van buitenaf – lees van god – komt. Wel roepen de bevindingen de vraag op in hoeverre we het zonder godsdienst kunnen stellen.

Volkskrant
Welingelichtekringen.nl
The Independent
Noorderlicht

admin – 10 maart 2009 – Nieuws Reageren uitgeschakeld

Helaas, het reactieformulier is op dit moment gesloten.