U kijkt nu in de categorie Nieuws

Meest recent

Resten van onbekende aapmens ontdekt

admin – 9 april 2010

In een Zuidafrikaanse grot zijn de bijna 2 miljoen jaar oude resten gevonden van een tot nog toe onbekende hominidesoort. Uit de botten, waaronder een bijna complete schedel, blijkt dat het gaat om een leden van de Australopithecus-familie. Het betreft hier volgens de ontdekkers niet een directe voorloper van de mens, maar een soort die […]

» Meer »

Göbekli Tepe: 11.500 jaar oud bouwwerk

admin – 23 februari 2010

- In het zuidoosten van Turkije bevindt zich een opmerkelijke archeologische vindplaats met bouwwerken die 7.000 jaar ouder zijn dan de piramiden. Het betreft een groep prachtig bewerkte stenen zuilen van 6 meter hoog uit het stenen tijdperk die mogelijk tot een tempelcomplex behoren. Wikipedia Newsweek Smithsonian fotoreportage

» Meer »

Virtuele reconstructie Antikythera mechanisme

admin – 4 februari 2010

- Onderzoekers zijn erin geslaagd om een astronomische klok van vòòr onze jaartelling te reconstrueren. De resten van het mechanisme werden in 1900 nabij Rhodos aangetroffen in een scheepswrak uit de antieke tijd. De roestige klomp koper lag lange tijd onopgemerkt in een museum in Athene. Kennislink Mogi

» Meer »

Oudste loopsporen van vierpotigen

admin – 10 januari 2010

- In Polen zijn fossiele afdrukken gevonden van loopsporen van een tetrapode die 395 miljoen jaar oud zijn. Die vondst is opmerkelijk omdat de oudste aanwijzingen voor vierpotige landbewoners tot nu toe veel jonger waren. Het fossiel van Tiktaalik dat een belangrijke tussenstadium tussen vis en landdier illustreert was gedateerd op ongeveer 375 miljoen jaar […]

» Meer »

Einstein grootste fysicus

admin – 24 oktober 2009

-

» Meer »

Ardi zet menselijke evolutie op z’n kop

admin – 4 oktober 2009

- Onze voorouders leken niet op chimpansees, dat is de belangrijkste – en controversiële – conclusie die getrokken wordt uit de bestudering van 4,4 miljoen jaar oude botresten. De botten werden al in 1994 gevonden in Ethiopië, maar pas deze week werden in Science de resultaten van het jarenlange onderzoek bekend gemaakt. Een van de […]

» Meer »

Resten amphitheater ontdekt bij Rome

admin – 1 oktober 2009

Britse archeologen hebben in de omgeving van de luchthaven van Rome de resten gevonden van een amphitheater uit het begin van de tweede eeuw. In die tijd lag op die plek de havenstad Portus. De vondst werd gedaan bij opgravingen van een groot paleis uit de bloeitijd van het Romeinse Rijk onder de keizers Trajanus […]

» Meer »

Angelsaksische goudschat gevonden

admin – 24 september 2009

- Gold strip with a Biblical inscription – Press quality photo Flickr slideshow Regelmatig komen er uit Groot Brittanië meldingen van vondsten van schatten in de bodem uit de Romeinse of vroeg middeleeuwse periode. Opnieuw deed een gelukkige met een metaaldetector een bijzondere vondst: In de bodem van Staffordshire trof hij een verzameling prachtig bewerkte […]

» Meer »

Bataven namen snel Romeinse gebruiken over

admin – 16 september 2009

Enkele decennia nadat de Romeinen zich in onze streken hadden gevestigd namen de autochtone Bataven hun gebruiken al over. Dat is de uitkomst van onderzoek dat werd verricht door Stijn Heeren die op 23 september 2009 promoveert aan de VU in Amsterdam. De snelle aanpassing had twee duidelijke oorzaken. Ten eerste waren er intensieve contacten […]

» Meer »

Aminozuur aangetroffen op komeet

admin – 18 augustus 2009

Op de komeet Wild 2 hebben onderzoekers van NASA het aminozuur Glycine gevonden. Aminozuren spelen een grote rol bij de vorming van eiwitten, de bouwstenen van het leven. De vondst werd gedaan in stof van de komeet dat door de ruimtesonde Stardust werd gevangen en naar de Aarde gebracht. Volkskrant NASA New Scientist

» Meer »

Sarcofaag opgevist uit Markermeer

admin – 15 augustus 2009

- In het Markermeer bij Hoorn is een stenen sarcofaag uit de 12-e eeuw gevonden. De bijzondere vondst wordt in verband gebracht met de middeleeuwse nederzetting Etelsheim die in de loop der tijd onder water is verdwenen. RTV-NH NOS-tv

» Meer »

5000 jaar oud skelet in duinen bij Rome

admin – 3 augustus 2009

In de duinen bij Rome troffen onderzoekers het skelet van een man die 3000 jaar voor onze jaartelling op gewelddadige wijze de dood vond. In de kuststreek bij de Italiaanse hoofdstad worden vaker dergelijke vondsten gedaan. Men hoopt nu op het spoor te zijn van een prehistorische nederzetting. [Bron: ANP/NOS/]

» Meer »

Bijzondere archeologische vondst bij Tilburg

admin – 18 juni 2009

Tijdens bouwwerkzaamheden bij Tilburg is een bijzondere prehistorische nederzetting gevonden. Het betreft een zeldzame vondst van grondsporen, aardewerk en werktuigen uit de neolitische periode van 3500-2500 jaar voor het begin van onze jaartelling. Volkskrant

» Meer »

‘Nederlandse’ Neanderthaler in zee gevonden

admin – 15 juni 2009

Op de storthoop van een Zeeuws bedrijf dat schelpen verwerkt is een schedelfragment van een Neanderthaler gevonden. Deze eerste Nederlandse Neanderthaler is tevens het eerste menselijk fossiel dat uit zee afkomstig is. Het gekleurde stukje werd gevonden in de Noordzee en is hier gemonteerd in een Franse Neanderthalerschedel. [Afbeelding: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, […]

» Meer »

Zilveren munten gevonden in Groningen

admin – 5 juni 2009

Bij opgravingen in de stad Groningen zijn 420 zilveren munten gevonden. De geldstukken zijn geslagen tussen 1500 en 1508. Volkskrant

» Meer »

Romeinse muur onder Domplein

admin – 5 juni 2009

Bij bouwwerkzaamheden in Utrecht is een 17 meter lang stuk van een oude Romeinse castellummuur ontdekt. Volkskrant Lilliput 17 september 2008

» Meer »

Atlantis gespot

admin – 18 mei 2009

- Een spectaculaire opname van het ruimteveer Atlantis tegen de achtergrond van onze zon, gefotografeerd vanaf de aarde. [foto: NASA/Thierry Legault] Meer op Flickr

» Meer »

Ontstaan RNA verklaard

admin – 16 mei 2009

Het tijdschrift Nature heeft een artikel gepubliceerd waarin Britse onderzoekers beschrijven hoe RNA kan zijn ontstaan in omstandigheden zoals die zich op de jonge aarde voordeden. De scheikundigen hebben ontdekt hoe de drie chemische onderdelen – een base, een suiker en een fosfaat – van het RNA-molecuul zich kunnen binden tot een eenheid die genetische […]

» Meer »

Venus van ruim 35.000 jaar oud

admin – 13 mei 2009

- [Foto: AFP] In Zuid-Duitsland is vorig jaar een ivoren vruchtbaarheidsbeeldje van 35.000-40.000 jaar oud opgegraven. Deze ‘Venus van Hohle Fels’ is minstens vijfduizend jaar ouder dan de beroemde Venus van Willendorf. Daarmee is dit beeldje de oudst bekende menselijke afbeelding, die werd gemaakt door de eerste moderne mensen die veertigduizend jaar geleden in Europa […]

» Meer »

Evolutionaire robotica

admin – 13 mei 2009

- Wetenschappers laten een robotbreinen evolueren volgens principes uit de biologische evolutie. Een nieuwe generatie onderzoekers geeft een robotbrein een hoeveelheid elementaire informatie om waar te nemen, te communiceren en bepaalde handelingen te verrichten. Daarmee wordt een leerproces van trial & error op gang gebracht waarbij het equivalent van een biologisch neuraal netwerk kan ontstaan. […]

» Meer »

Romeinse schat in Drenthe

admin – 11 mei 2009

Een amateur archeoloog vond bij Anloo in Drenthe een verzameling oude Romeinse munten. Vermoedelijk werd de schat door een Germaanse bewoner van de streek in de grond gestopt. Het gaat in totaal om zo’n 110 muntstukken uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. De vondst is vanaf 7 mei voor enkele weken te zien […]

» Meer »

Op het spoor van Cleopatra en Marcus Antonius

admin – 20 april 2009

Archeologen menen goede aanwijzingen te hebben voor de locatie van de graven van Cleopatra en Marcus Antonius. Tijdens opgravingen nabij Alexandrië vonden ze een stuk van een masker dat aan Antonius zou toebehoren. Cleopatra doodde zichzelf toen haar het bericht bereikte dat Antonius was omgekomen tijdens de slag bij Actium in het jaar 31 voor […]

» Meer »

Manhattan 1609-2009

admin – 8 april 2009

- Dit jaar viert men in New York dat Kapitein Henry Hudson – in dienst van de Nederlandse VOC – vierhonderd jaar geleden het eiland Manhattan ontdekte. Dat leidde tot de stichting van de Nederlandse kolonie Nieuw Amsterdam die later zou uitgroeien tot de wereldstad New York. De Amerikaanse publieke omroep PBS wijdde er de […]

» Meer »

Warme middeleeuwen door natuurverschijnsel

admin – 3 april 2009

Een natuurlijk fenomeen dat bekend staat als de Noord Atlantische Oscillatie was waarschijnlijk de veroorzaker van de warme periode die in Europa heerste van omstreeks 1050 tot 1400. Volgens klimatologisch onderzoek was de wisselwerking van de luchtdrukverschillen tussen IJsland en de Azoren in die periode sterker dan gebruikelijk. Het gevolg hiervan was dat Marokko getroffen […]

» Meer »

Religieus geloof als product van evolutie

admin – 10 maart 2009

- [foto: Photo: Jim Elfström/IKON] Ons religieus geloof is diep geworteld in onze hersenen, zo wijst recent Amerikaans neurologisch onderzoek uit. De bevindingen lijken erop te wijzen dat religie de mens evolutionair voordeel oplevert. Bijvoorbeeld doordat geloof ons in staat stelt om tegenslagen mentaal te overwinnen. De uitkomsten van het onderzoek lijken, gezien de heftige […]

» Meer »

Archeologen brengen Noordzeebodem in kaart

admin – 1 maart 2009

- Een samenwerkingsverband van onderzoekers uit Nederland en Engeland gaat de plekken op de Noordzeebodem waar prehistorische mensen leefden in kaart brengen. Het North Sea Prehistory Research and Management Framework moet leiden tot een overzicht van het landschap op de bodem van de Noordzee in de Midden-Steentijd. Door de lagere zeespiegel was Engeland zo’n negenduizend […]

» Meer »

Evolutiekunde

admin – 17 februari 2009

Columnist Jelle Reumer pleit in het Volkskrant Kenniscafé voor de introductie van de term ‘evolutiekunde’ ter vervanging van de begrippen evolutietheorie en evolutieleer. De gangbare terminologie laat volgens Reumer te veel ruimte voor de misvatting dat de evolutie niet gefundeerd is op wetenschappelijke inzichten. Met ‘evolutiekunde’ wordt de evolutie opgenomen in het rijtje van wiskunde, […]

» Meer »

‘Apennatuur’ oorzaak afkeer evolutietheorie

admin – 16 februari 2009

De wijdverbreide weerstand tegen de evolutietheorie is niet allereerst geworteld in een letterlijke interpretatie van het Bijbelse scheppingsverhaal, maar komt voort uit een afkeer van onze ‘apennatuur’. Dat oppert filosoof Lee Harris in een column die de Volkskrant publiceerde. Met onze apennatuur doelt hij op het niet-beschaafde dierlijke gedrag van onze evolutionaire verwanten. Wij willen […]

» Meer »

Schets van genoom Neanderthaler gepresenteerd

admin – 13 februari 2009

- Medewerkers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie hebben uit botten van Neanderthalers meer dan een miljard DNA-fragmenten kunnen identificeren. Op basis daarvan konden ze een schets maken van het volledige genoom. Die schets maakt het mogelijk om de verwantschap tussen Neanderthaler en moderne mens in kaart te brengen. Science Daily Volkskrant

» Meer »

Repeterend DNA sleutel tot evolutie mens

admin – 13 februari 2009

Uit analyse van het DNA van vier primaten concludeert een internationale groep onderzoekers dat het erfelijk materiaal van de gemeenschappelijke voorouder van mens, chimpansee en gorilla snelle veranderingen ondervond. Deze toename van genetische mutaties werd geconstateerd in het zogenaamde repeterend DNA, dat zijn stukjes eiwit in het genoom die herhaald worden. De snelle veranderingen in […]

» Meer »